Az Everness Kikelet 2019 házirendje, parkolási szabályzata

Kedves Látogató, szeretettel köszöntünk az Everness Kikeleten!

Házirend

Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak mellett az alábbi szabályok betartásával is járulj hozzá az Everness Fesztivál területének megóvásához, illetve a rendezvény békés, konfliktusok és problémák nélküli lebonyolításához.

Házirendünk a Vendéglátónk, a DunaKavics Bowling Óbuda házirendjével összhangban készült.

1. A Rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében bizonyos tárgyak / eszközök nem hozhatók be a rendezvény területére. Szigorúan TILOS pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, dobócsillagot, csúzlit, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangó- és rugóskést, gázsprayt, illetve más, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott tárgyat bevinni. Ezt a bejáratnál, illetve az egész rendezvény területén a Biztonsági személyzetünk ellenőrizheti, a veszélyesnek ítélt tárgyakat pedig névvel ellátva elkobozhatja, melyeket a rendezvény elhagyásakor - amennyiben annak birtoklását jogszabály nem tiltja - természetesen visszaszolgáltatunk az elkobzást megelőző birtokosának.

2. A Rendezvényre ételt-italt nem lesz lehetőséged behozni, de mindenféle táplálkozási igénynek megfelelő ételkínálattal készülünk, ahogy vizet és más italokat is beszerezhetsz a helyszínen.

3. A Rendezvény területén a DunaKavics által kijelölt helyeket leszámítva tüzet gyújtani, illetve bármilyen nyílt láng használata szigorúan tilos!

4. Bódító hatású, narkotikumnak minősülő és egyéb tiltott szereket a Rendezvény területére behozni, illetve ott használni szintén TILOS! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmed, hogy ilyen jellegű szerek birtoklása és használata büntetőjogi felelősséggel jár!

5. Alkoholos italt szintén nem hozhatsz a Reddezvény területére, továbbá kérjük, hogy a Rendezvény ideje alatt ügyelj alkoholfogyasztásod mértékére, hiszen kiemelten családbarát rendezvényként kisgyermekek is látogatják az eseményt.

6. Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad!

7. Az Everness Rendezvényeken szívesen látjuk házi kedvenceidet is, de tudatos, felelősségteljes gazdiként a következő néhány szabályt, kérjük, tarts be! Kutyát (a segítő kutyákon kívül) kizárólag pórázon hozhatsz be, melyet a Rendezvény egész időtartama alatt tarts rajta, mert teljes körű felelősséggel tartozol érte. A Rendezvény szervezőiként fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a többi fesztiválozó nyugalmát súlyosan, vagy testi épségét bármilyen mértékben fenyegető helyzet lép fel, úgy a kutyát és gazdáját azonnali távozásra kötelezzük. A rendezvény területére a segítő vagy vakvezető, illetve rendőrségi kutyákon kívül kizárólag az általános közfelfogás szerinti szelíd, a látogatók életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok jöhetnek be. A kutya belépésének további feltétele oltási könyvének felmutatása, illetve egy biléta a gazda Rendezvény alatt is elérhető telefonszámával. Kérjük, fokozottan ügyelj a higiéniára is, kedvenced után minden esetben takaríts fel!

8. Bár mi is gondoskodunk róla, hogy a Rendezvény területe végig tiszta legyen, kérjük, segíts te is ebben; használd a kihelyezett szemét-, illetve szelektív hulladékgyűjtőket! A PET-palackokat kupak nélkül, összenyomott állapotban helyezd a gyűjtőkbe, hogy minél több szemét férjen el bennük!

9. Az őrizetlenül hagyott csomagokért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért javasoljuk, hogy nagy értékű használati tárgyat ne hozz magaddal.

10. A talált tárgyakat, kérjük, a belső pultban add le, illetve Te is ott keresd, ha esetleg elvesztettél valamit.

11. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Rendezvény munkatársaihoz fordulhatsz. Az info@everness.hu e-mail címen is elérsz minket, de a Fesztivál ideje alatt személyesen is állunk rendelkezésedre.

 

Parkolásra vonatkozó rendelkezések

Jelen szabályzat kiterjed a Rendezvény területére, valamint a Rendezvény közelében kijelölt őrzött és ingyenes parkolókra.

1. Parkolás a Rendezvény helyszín előtt kijelölt parkolóban és a környékbeli utcákban ingyenes.

2. A parkoló területén a gyalogosként körültekintően, fokozott figyelemmel közlekedj.

3. A parkoló a Rendezvény ideje alatt folyamatosan, 0-24 órában üzemel.

4. Tilos a parkoló területén a dohányzás, vagy nyílt láng használata, a parkoló normál üzemmenetének, más gépjárművek parkolásának akadályozása, olyan gépjármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog, továbbá a rendszám nélküli, vagy a közlekedési előírásoknak nem megfelelő gépjármű leállítása. Tilos a parkoló területén a leállított járműveken szerviz munkálatokat végezni.

5. Amennyiben a Látogató a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi, úgy a Rendezvény szervezői vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) a parkoló területéről kivezettethetik.

6. A Rendezvény szervezői jogosultak a járműnek a Parkoló területéről történő elszállíttatásáról, a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kockázatára és költségére gondoskodni, amennyiben a jármű akadályozza a közlekedést, más járművek parkolását, a parkolóba történő be- és kihajtást. Az elszállított jármű őrzéséről a Rendezvény szervezői nem gondoskodnak.

7. A más járműben vagy egyéb berendezésekben okozott kárért felelősséggel tartozol, az Everness nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a parkolók területén elkövetett, harmadik személy által okozott károkért. Kérjük, hogy az ilyen jellegű károkat a Rendezvény szervezői felé késedelem nélkül jelezd.

8. Az Everness Kikelet Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogszabályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően nem köteles helytállni a harmadik személyek által okozott károkért, lopásért, sérülésekért. A kijelölt parkolók területén Everness kizárólag általános kármegelőzési célból, a szükséges forgalomirányítás és a parkolás biztonságának jelen szabályzatban megjelöltek szerinti biztosítása érdekében alkalmazhat biztonsági szolgálatot.


A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Rendezvény idején hatályos magyar jog rendelkezései irányadók.

Jó szórakozást és feltöltődést kívánunk!

Budapest, 2019. március 1.

 

logo